Web Analytics Made Easy - StatCounter

Vi åtar oss att skydda våra webbplatsbesökares integritet och den här policyn beskriver hur vi kommer att behandla dina personuppgifter. Vår webbplats använder cookies. Genom att använda vår hemsida och samtycka till denna policy, samtycker du också till vår användning av cookies enligt villkoren i denna policy.

 

Vilken information samlar vi in?

Vi kan samla in, lagra och använda följande typer av personuppgifter:

a. Information om din dator, besök på och användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress, geografiskt läge, webbläsarens typ och version, operativsystem, länkkälla, längden på besök, sidvisningar, webbplatsnavigering).

b. Information om alla transaktioner som genomförs mellan dig och oss på eller i relation till denna webbplats, inklusive uppgifter om inköp som du gör av våra varor eller tjänster.

c. Information som du lämnar till oss vid registrering;

d. Information som du lämnar till oss för att prenumerera på våra webbplatstjänster, e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev;

e. Eventuell annan information som du väljer att skicka till oss.

 

Cookies

En cookie består av information som skickas från en webbserver till en webbläsare och lagras i webbläsaren. Informationen skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Detta gör att webbservern kan identifiera och spåra webbläsaren.

Vi använder "sessionscookies" och "permanenta cookies" på webbplatsen. Vi använder sessionscookies medan du navigerar på webbplatsen. Vi använder permanenta cookies för att känna igen dig när du besöker webbplatsen.

Session-cookies raderas från din dator när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies är lagrade på datorn tills de tas bort, eller tills de når ett särskilt angivet utgångsdatum.

Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av webbplatsen. Google Analytics genererar statistik och annan information om webbplatsanvändningen med hjälp av cookies som sparas på användarnas datorer. Den information som genereras kring vår hemsida används för att skapa rapporter om användningen av webbplatsen. Google lagrar denna information. Google´s sekretesspolicy finns på: https://www.google.com/privacypolicy.html.

Våra annonsörer/betalningstjänsteleverantörer kan också sända dig cookies.

De flesta webbläsare tillåter dig att avvisa alla cookies, medan vissa webbläsare endast tillåter avvisande av cookies från tredje part. I Internet Explorer kan du exempelvis avvisa alla cookies genom att klicka på "Verktyg", "Internet-alternativ", "Sekretess" och välja "Blockera alla cookies" med hjälp av den skjutbara valfunktionen. Att blockera alla cookies kan dock ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser, inklusive denna.

 

Användning av personlig information

Den personliga information som kommer oss tillhanda via denna webbplats kommer endast att användas för de ändamål som finns angivna i denna sekretesspolicy eller på relevanta platser på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information till:

a. Att administrera webbplatsen;

b. Skicka varor som köpts via hemsida, samt leverera tjänster som köpts via webbplatsen.

c. Skicka rapporter och fakturor till dig, samt få betalt;

d. Skicka allmän (icke-marknadsföringsrelaterad) kommersiell kommunikation.

e. Skicka e-postmeddelanden som du uttryckligen har begärt;

f. Skicka nyhetsbrev och annan marknadsföringsrelaterad kommunikation rörande vår verksamhet eller verksamhet hos noggrant utvalda tredje parter vilken vi tror kan vara av intresse för dig via post eller, där du uttryckligen samtyckt till detta, genom e-post eller dylikt (du kan när som helst meddela oss om du inte längre önskar marknadsföringsrelaterad kommunikation);

g. Förse tredje part med statistisk information om våra användare - denna information används dock inte för att identifiera enskilda användare; h. Hantera förfrågningar och klagomål mellan dig och webbplatsen.

Då du skickar in personuppgifter för publicering på vår hemsida, kommer vi endast att publicera eller på andra sätt använda denna information i enlighet med den överenskommelse du gör med oss.

Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga medgivande, lämna din personliga information till någon tredje part för direkt marknadsföring.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att bibehålla en hög service och sparad orderhistorik. Ni kan närsomhelst välja att få uppgifterna raderade.

 

Upplysningar

Vi kan avslöja information om dig till någon av våra anställda, tjänstemän, agenter, leverantörer eller underleverantörer i den mån som rimligen krävs för de syften som anges i denna sekretesspolicy.

Dessutom kan vi avslöja personlig information:

a. I den utsträckning som vi är skyldiga att göra enligt lag;

b. I samband med alla rättsliga förfaranden eller blivande rättsliga förfaranden;

c. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att ge information till andra för att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).

d. Till köparen (eller blivande köpare) av affärsverksamhet eller tillgång som vi säljer (eller överväger att sälja); och

e. Till någon person som vi rimligen anser kan ansöka till domstol eller annan behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen och där det vi finner det sannolikt att sådan domstol eller myndighet skulle godkänna utlämnande av den personliga informationen. Vi kommer endast att utlämna din information till tredje part i enlighet med det som föreskrivs i denna integritetspolicy.

 

Säkerhet för din personliga information

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter. Vi lagrar alla personuppgifter som du lämnar på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar. Alla elektroniska transaktioner du gör till eller från oss krypteras genom SSL-teknologi. Naturligtvis är dataöverföring över internet osäkert till sin natur, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord och dina användardetaljer konfidentiella. Vi kommer inte be dig om ditt lösenord (utom när du loggar in på webbplatsen).

 

Ändringar i policyn

Vi kan när som helst uppdatera denna integritetspolicy genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera den här sidan regelbundet för att se till att du är nöjd med eventuella ändringar. Vi kan också meddela er om ändringar i vår integritetspolicy via e-post.

 

Dina rättigheter

Du kan begära att vi förser dig med all personlig information vi har kring dig. Tillhandahållande av sådan information kommer att kräva: (a)tillhandahållande av lämpliga bevis på din identitet (för detta ändamål kan vi vanligtvis acceptera en fotokopia av ditt pass vidimerat av en advokat eller bank samt ett originalexemplar av en räkning som visar din aktuella adress). Vi kan undanhålla sådan personlig information i den utsträckning som tillåts enligt lag. Du kan när som helst begära att vi inte använder dina personuppgifter för marknadsföring via e-post. I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen godkänna en överenskommelse kring detta i förväg, eller så kommer vi att ge dig en möjlighet att välja bort användningen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan även begära att vi tar bort den personliga information vi har kring dig. Endast information som vi är skyldiga genom lagen att spara kommer då att behållas. T.ex. bokföringslagen som kräver att vi sparas viss data om köp.

 

Tredje parts webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för sekretesspolicy och praxis för tredje parts webbplatser.

 

Uppdatering av information

Vänligen kontakta oss om den personliga information vi har kring dig måste korrigeras eller uppdateras.

 

 

Kontaktinformation

Mr-Parts Sweden AB

Skyttevägen 18A

13336 Saltsjöbaden - Sweden

E-Post: info@mr-parts.com

Telefon: + 46855922549

Organisationsnummer: 556909-5150